Acum un an, pe 27 septembrie, Forțele Armate ale Republicii Azerbaidjan au început măsurile de reacție pentru a contracara o altă provocare militară din partea Forțelor Armate ale Republicii Armenia, se arată într-o declarație a MAE din Azerbaidjan emisă de Ziua Comemorării. 

Aceste măsuri au fost întreprinse în cadrul dreptului la autoapărare. Acestea respectau pe deplin legislația internațională umanitară pentru a preveni o altă agresiune militară din partea Armeniei și pentru a asigura securitatea populației civile. Aceasta a marcat începutul Războiului Patriotic de 44 de zile.

Redăm în continuare textul declarației:

Războiul Patriotic a pus capăt politicii de agresiune a Armeniei de aproape 30 de ani. Azerbaidjan și-a asigurat integritatea teritorială, iar drepturile fundamentale ale unui milion de azeri strămutați au fost restabilite. Azerbaidjan singur a asigurat implementarea rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU din 1993.

Sfârșitul ocupației teritoriilor azere a demonstrat amploarea activităților ilegale întreprinse de Armenia în decursul a decenii. Aceasta include minerit extins; distrugerea deliberată și delapidarea patrimoniului istoric, cultural și religios al Azerbaidjanului; prădarea resurselor naturale; distrugerea infrastructurii; și alte încălcări ale dreptului internațional. Dovezi ale numeroaselor crime de război ale Armeniei au fost de asemenea demonstrate. Pentru  ca Armenia să răspundă pentru încălcările sale ale dreptului umanitar internațional și a drepturilor omului, Azerbaidjan a depus cereri inter-statale împotriva Armeniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Curtea Internațională de Justiție.

Guvernul Azerbaidjanului efectuează lucrări de restaurare și reconstrucție în teritoriile eliberate și ia măsuri consecvente pentru a asigura întoarcerea în condiții de siguranță și demne a aproape un milion de azeri strămutați, precum și reintegrarea acestor teritorii. Guvernul ia, de asemenea, toate măsurile necesare pentru a asigura pacea, securitatea și prosperitatea durabilă în regiune, în conformitate cu declarația trilaterală din 10 noiembrie 2020.

Războiul Patriotic sub conducerea Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale Republicii Azerbaidjan, Președintele Ilham Aliyev, care s-a încheiat cu victoria  bravei Armate Azere, a deschis o nouă eră în istoria Republicii Azerbaidjan, a statornicit justiția internațională și a schimbat realitățile din regiune.

Azerbaidjan este gata să normalizeze relațiile cu Armenia, pe baza respectării stricte a principiilor dreptului internațional, în special suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor internaționale. Facem apel către Armenia să respecte aceste principii fundamentale pentru a asigura pacea, securitatea și prosperitatea în regiune și să respecte obligațiile sale internaționale.

Comemorăm cu profund respect și considerație memoria tuturor Martirilor noștri care au murit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Azerbaidjanului la 27 septembrie, zi ce este marcată în țara noastră ca Ziua Comemorării prin ordinul Președintelui Republicii Azerbaidjan.