Unele state membre al UE au observat activități cibernetice malițioase care au fost în mod colectiv atribuite drept Ghostwriter și asociate cu Rusia. Aceste activități sunt inacceptabile deoarece ele caută să amenințe securitatea și integritatea, valorile și principiile democratice, dar și fundamentul funcționării a democrațiilor din UE, se arată într-un comunicat al ofițerului de presă din cadrul departamentului de Afaceri Externe și Politici de Securitate a Consiliului European.

„Aceste activități cibernetice rău intenționate vizează numeroși membri ai parlamentelor, oficiali guvernamentali, politicieni și reprezentanți ai presei și ai societății civile din UE. Este vorba despre spargerea computerelor și conturilor personale și furt de date. Aceste activități sunt contrare normelor de comportament responsabil ale statului în spațiul cibernetic, aprobate de toate statele membre ale ONU, și încearcă să submineze instituțiile și procesele noastre democratice, inclusiv permițând dezinformarea și manipularea informațiilor”, se arată în comunicatul de presă al Consiliului European.

Uniunea Europeană denunță aceste activități cibernetice, cărora toți cei implicați trebuie să le pună capăt imediat. Federația Rusă este îndemnată să respecte normele comportamentului responsabil în spațiul cibernetic.