Viorel Badea, senator PNL ales în diasporă, a prezentat, luni, în calitate de raportor, în cadrul reuniunii Comisiei APCE pentru afaceri sociale, proiectul de raport pe tema impactului migraţiei forţei de muncă asupra copiilor rămaşi în ţările de origine, reprezentantul PNL subliniind faptul că prin migraţia excesivă are loc distrugerea vieţii copiilor care rămân fără părinţii lor.

În expunerea sa, senatorul român „a semnalat problemele recurente cu care se confruntă statele din Europa Centrală şi de Est, determinate de migraţia în masă a forţei de muncă spre state europene mai atractive din punct de vedere socio-economic, îndeosebi din perspectiva riscurilor la care sunt expuşi copiii rămaşi în grija bunicilor sau a altor persoane apropiate. A subliniat totodată importanţa promovării unor politici publice, care să faciliteze accesul acestor copii la servicii sociale şi de sănătate, la educaţie şi protecţie juridică, astfel încât, pe fondul unui deficit de afecţiune şi de atenţie cauzat de lipsa părinţilor, să nu devină victime ale abandonului şcolar, exploatării prin muncă, abuzului sau traficului de fiinţe umane. Referindu-se la România, a arătat că există o preocupare constantă, la toate nivelurile, privind îmbunătăţirea situaţiei acestor copii. În acest sens, a menţionat funcţionarea, sub patronajul Preşedinţiei României, a unui grup de lucru interinstituţional, care a elaborat un raport cuprinzând o serie de recomandări privind eficientizarea colectării datelor şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a mecanismelor administrative, astfel încât să fie înlesnit accesul copiilor, părinţilor şi celor care se ocupă de îngrijirea acestora la servicii adecvate de asistenţă şi protecţie”, se arată într-un comunicat de presă de pe site-ul Senatului. 


De asemenea, senatorul Viorel Badea a vorbit despre repercusiunile actualei crize epidemiologice generate de pandemia de Covid-19, care adaugă noi provocări în cazul familiilor divizate în urma fenomenului migraţiei forţei de muncă, precum o diminuarea semnificativă a fluxurilor remiterilor de bani dinspre persoanele care lucrează in străinătate către gospodăriile vulnerabile din ţările de origine.

Viorel Badea a evidenţiat de asemenea că reîntregirea familiei rămâne un deziderat dificil de atins, mai ales în situaţia lucrătoarelor casnice a căror activitate se desfăşoară sub acelaşi acoperiş cu angajatorul şi care presupune contacte mult mai puţin frecvente cu copiii şi cu celelalte rude rămase în ţară.

Potrivit senatorului Badea, c„ostul uman al migraţiei forţei de muncă este din păcate viaţa distrusă a copiilor şi a familiilor lor, întrucât, în timp ce în statele de origine premisele bunăstării lor ca familie sunt spulberate, în statele de destinaţie există riscul să devină victime ale abuzurilor si ale reţelelor infracţionale de trafic de persoane. Din acest motiv, a subliniat senatorul Badea, este nevoie ca atât statele de origine, cât şi statele de destinaţie, să conştientizeze necesitatea adoptării de măsuri care să plece de la premisa că, pe termen lung, nu este sustenabilă nici dependenţa Europei de Est de remiterile de bani şi nici cea a Europei de Vest de muncă ieftină şi flexibilă”.

La următoarea reuniune a comisiei, raportorul român va prezenta, în baza proiectului de raport, un proiect de rezoluţie cu recomandări concrete, adresate parlamentelor naţionale din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, pe care acestea le pot valorifica în cadrul procesului lor legislativ intern.

Nu în ultimul rând, la finalul prezentării, parlamentarul român a anunţat intenţia depunerii la APCE a unui proiect de rezoluţie/recomandare pe tema sclaviei moderne, ca formă a exploatării prin muncă.

sursa:adevarul.ro