Agenţii economici vor fi supuşi verificărilor prin prisma controalelor fiscale, în luna decembrie, de către Serviciul Fiscal de Stat.

 Verificărilor vor fi supuse următoarele genuri de activitate:

    - prestarea serviciilor de transport auto de pasageri, inclusiv în trafic naţional în regim de taxi, pe rute urbane/interurbane şi în trafic internaţional;

    - prestarea serviciilor de alimentaţie publică;

    - desfăşurarea comerţului electronic;

    - prestarea serviciilor de operaţiuni de schimb valutar.

Scopul acestor acţiuni este sporirea nivelului de informare şi conformare a contribuabililor, combaterea fenomenului de neutilizare a echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar şi a altor încălcări ale legislaţiei în vigoare.

Totodată, SFS va efectua controale fiscale în temeiul petiţiilor, sesizărilor, reclamaţiilor, informaţiilor din mijloacele de informare în masă, etc. la contribuabilii activitatea cărora întruneşte riscuri de neconformare fiscală.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii din toate domeniile de activitate să respecte cerinţele cadrului legal-normativ naţional.