Mai multe organizații non-guvernamentale îşi declară „profunda îngrijorare în legătură cu modul netransparent de numire a celor doi judecători la Curtea Constituțională de către Parlament”. Într-o declarație, ONG-urile menționează că „un asemenea mod de numire, fără explicarea motivelor anulării rezultatelor concursului organizat anterior, bazat pe criterii politice, denotă ignorarea importanței acestei instituții și subminează în continuare încrederea publică în independența Înaltei Curți”, transmite IPN

În declarație se mai menționează că pe 2 iulie 2019, Parlamentul a anunțat concurs pentru selectarea a doi candidați pentru funcția de judecător constituțional, care urmau a fi selectați de Comisia juridică, numiri și imunități și ulterior confirmați de plenul Parlamentului. La concurs s-au înscris 23 de candidați, un număr record în practica de până acum, ceea ce indică și o încredere sporită în obiectivitatea concursului anunțat. La 24 iulie 2019, Comisia juridică, numiri și imunități a intervievat candidații preselectați, plasând toate interviurile în spațiul public la finalizarea acestora.

După ascultarea opiniilor reprezentanților invitați la interviu, membrii Comisiei au completat fișele de evaluare a candidaților, oferind punctaj fiecărui candidat. Conform p. 26 al Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Parlamentului, primii doi candidați cu cel mai mare punctaj se consideră învingători ai concursului și se prezintă Parlamentului pentru numirea în funcția de judecător al Curții Constituționale. Nicolae Eșanu și Vladimir Grosu au obținut cel mai mare punctaj. Totuși, la 16 august 2019, Parlamentul a numit în funcția de judecători constituționali alte două persoane, și anume pe Domnica Manole și Vladimir Țurcan, ultimul nefiind nici printre candidații la concurs. Parlamentul nu a explicat motivul ignorării rezultatelor concursului și deciziei luate la 16 august.

Organizațiile semnatare regretă modalitatea prin care Parlamentul a decis selectarea judecătorilor Curții Constituționale. „Ignorarea rezultatelor concursului organizat, inclusiv selectarea unor candidați care nici nu au participat la concurs, discreditează pe viitor ideea organizării unor concursuri publice organizate de Parlament pentru ocuparea unor funcții înalte în stat. În același timp, se descurajează candidați merituoși să mai participe pe viitor la asemenea concursuri anunțate. Acest lucru reduce și mai mult nivelul de încredere din partea societății într-un proces liber și corect de alegere a noilor membri ai Curții Constituționale, încredere deja mult prea știrbită în rezultatul numirilor ultimilor trei judecători constituționali din decembrie 2018 și activitatea Curții Constituționale în special între 7-9 iunie 2019. Constatăm cu regret că s-a mai ratat o ocazie potrivită pentru crearea premiselor pentru consolidarea integrității, autorității și independenței Curții Constituționale ”, se spune în declarație.

ONG-urile solicită Parlamentului să modifice Legea cu privire la Curtea Constituțională. Și anume prin prevederea obligației legislativului de a institui o comisie din specialiști notorii, cu o vastă experiență în domeniul dreptului, în vederea selectării candidaților la funcția de judecător constituțional. De asemenea, prin prevederea criteriilor de selecție bazate pe principiile de transparență, nediscriminare și acces liber la concurs, fiind aleși doar candidații care corespund celor mai înalte criterii de profesionalism, integritate, atașament față de valorile drepturilor omului și notorietate.

Semnatarii declarației sunt Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Asociația Promo-LEX, Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Fundația Est-Europeană, Institutul de Politici Publice, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Centrul de Investigații Jurnalistice, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Institutul pentru Inițiative Strategice, Asociația Presei Independente, IDIS „Viitorul” și Amnesty International Moldova.