Ultimul raport Eurostat arată faptul că România a depășit Portugalia în ceea ce privește Produsul Intern Brut.

În 2016, România era a 17-a țară din Uniunea Europeană din punctul de vedere al mărimii economiei (PIB = 170,4 miliarde euro) (date Eurostat)

În 2017 România a întrecut Grecia în ceea ce privește mărimea economiei.

Azi, datele oficiale Eurostat arată că în 2018 România a întrecut și Portugalia (România PIB = 202 miliarde euro, Portugalia PIB = 201,5 miliarde euro Grecia PIB= 184,7 miliarde euro).

În ultimii doi ani, în miliarde euro, economia românească a adăugat la PIB 31,7 miliarde euro, peste Belgia (+26 miliarde euro), Republica Cehă (+31 miliarde euro), Danemarca (+ 15 miliarde euro), Austria (+29,8 miliarde euro), Ungaria (+18 miliarde euro), Slovacia (+ 9 miliarde euro), Suedia (+3,9 miliarde euro) și alte incă 13 țări UE.