Unirea Principatelor Române, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, a fost un moment luminos în istoria românilor.

Deşi conjunctura europeană nu favoriza apariţia unui stat românesc independent şi suveran la confluenţa geografică a intereselor marilor puteri ale vremii, forţele progresiste şi patriotice din Moldova şi Ţara Românească au reuşit, cu viziune şi consecvenţă, şi cu sprijinul unor naţiuni prietene din concertul european, să impună, prin dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, o soluţie inedită pe drumul realizării dezideratului de unire a românilor. Dincolo de originalitatea acestei rezolvări de natură politico-diplomatică, actul de la 24 ianuarie 1859 reprezintă şi o dovadă a convergenţei de idealuri şi năzuinţe a naţiunii române, care a reprezentat cheia copleşitoarei adeziuni populare la proiectul politic născut la Iaşi şi Bucureşti.

Unirea Principatelor a fost încununarea unui proces cumulativ, de construire a unei identităţi şi a unei conştiinţe naţionale, şi care avea să fie urmată de alte realizări decisive: cucerirea independenţei de stat, în 1877 şi înfăptuirea Marii Uniri, la 1918, al cărei Centenar l-am sărbătorit împreună, anul trecut. 

Nu întâmplător Domnitorul unirii, Alexandru Ioan Cuza, a fost militar. În toate aceste momente importante ale istoriei naţionale, Armata României a reprezentat un pilon de stabilitate şi un punct de convergenţă al energiilor creatoare şi al eforturilor poporului nostru. 

Şi acum, la fel ca în urmă cu 160 de ani, Armata rămâne o instituţie de nădejde, în topul încrederii românilor, iar cuvântul Unire ar trebui să devină la fel de important astăzi, când ţara noastră deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

Avem datoria de a păstra nestinsă amintirea faptelor glorioase ale înaintaşilor noştri, care, cu instrumentele diplomaţiei şi politicii de stat, ori cu arma în mână, pe câmpurile de luptă ale marilor conflagraţii în care ţara noastră a fost angrenată, au construit, cu eroism, abnegaţie şi tenacitate, România independentă, suverană şi puternică, de care ne bucurăm astăzi. Exemplul lor trebuie să fie izvor de inspiraţie şi speranţă într-un viitor luminos pentru noi, cei de astăzi, şi pentru generaţiile care vin.

La mulţi ani, România!
La mulţi ani, români!

Gabriel Leş
Ministrul Apărării Naţionale

SURSA: Ziarul Național