Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Lilian Darii a avut astăzi la Bratislava o rundă de consultări cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Slovaciei Lukáš Parízek.

Cei doi demnitari au abordat unele aspecte legate de procesul de reglementare a conflictului transnistrean şi de evoluţia climatului de securitate din regiunea noastră. În acest context, diplomatul slovac a confirmat voinţa politică a Slovaciei de a sprijini eforturile vizând identificarea unei soluţii politice pentru problema transnistreană în cadrul formatului de negocieri „5+2”, cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

În cadrul consultărilor au fost abordate subiectele principale ale cooperării bilaterale, în lumina înţelegerilor convenite în cursul dialogului politic anterior. A fost convenită o listă de acţiuni comune privind dezvoltarea dialogului politic, la nivel guvernamental şi parlamentar, şi pentru punerea în aplicare a proiectelor de cooperare bilaterală. S-a discutat, în particular, despre modalităţile de intensificare a dialogului politic, sporirii volumului schimburilor comercial-economice, consolidării legăturilor cultural-umanitare dintre cele două state.

Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, aspecte legate de evoluţiile politice şi de securitate în arealul european. Ei au menţionat gradul sporit de volatilitate a climatului de securitate şi politic pe continentul european, evocând, în acest context, lipsa de progres în soluţionarea conflictelor din estul Europei şi Caucazul de sud, evenimentele din Turcia, pericolul terorist în mai multe state europene şi criza migraţională.

Secretarul de stat Lukáš Parízek a reiterat hotărârea fermă a Slovaciei de a încuraja şi sprijini politica de reforme în Republica Moldova şi de modernizare a societăţii moldoveneşti.