În perioada 8-9 septembrie 2017, Ambasadorul României în Ucraina, Cristian Leon Țurcanu, s-a deplasat la Odesa și Cernăuți unde a avut întrevederi cu reprezentanții asociațiilor românești și cu profesorii de limba română – informează BucPress.

Principala temă abordată a fost reprezentată de modificările legislative din domeniul învățământului din Ucraina și impactul acestora asupra învățământului în limba română.

Ambasadorul României a subliniat importanța deosebită acordată de România pentru prezervarea drepturilor etnicilor români și acțiunile recente ale autorităților de la București în acest sens.

În urma unui dialog constructiv cu Cristian Leon Țurcanu, etnicii români din Odesa și Cernăuți au adus mulțumiri diplomaților români pentru discuția sinceră, sprijinul și întreaga susținere.

BucPress reamintește că  Ministerul Afacerilor Externe a României a luat notă cu îngrijorare de forma adoptată la 5 septembrie 2017 de către Rada Supremă a Ucrainei a noii Legi a Învățământului, în special a articolului 7 al acesteia, care vizează învățământul în limbile minorităților naționale.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că, potrivit prevederilor Convenției - cadru pentru protecția minorităților naționale, statele se angajează să recunoască dreptul oricărei persoane aparținând unei minorități naționale de a învăța în limba sa maternă. Necesitatea conformității cu normele internaționale în materie a fost semnalată permanent de partea română în dialogul cu partea ucraineană pe tema promovării și protejării drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale române din Ucraina.

În acest sens, tema învățământului în limba maternă pentru etnicii români din Ucraina se va afla prioritar pe agenda secretarului de stat Victor Micula, care se va deplasa la Kiev săptămâna viitoare tocmai pentru a discuta despre minoritatea română din Ucraina.