Înainte să iasă din cabinetul său, judecătorul Marcovei l-a mai cuprins odată cu privirea. Cu pași șovăielnici, de parcă nu se hotăra dacă să plece sau nu, l-a traversat și a deschis ușa, oprindu-se în prag, cu privirile scurgându-i-se spre masa sa de lucru și pe scaunul său cu spătar negru.

Totuși a ieșit și a închis ușa.

După câțiva pași însă s-a oprit iar, dându-și seama că nu a încuiat ușa. A dat a lehamite din mână și și-a văzut de drum, fără a se mai întoarce înapoi pentru a o încuia.  Bocănitul pașilor cuiva care venea în spatele său l-a însoțit până în stradă, însă el nu și-a răsucit capul îndărăt.

Jeep-ul său negru dormita în parcarea din fața judecătoriei. I-a deblocat ușile și s-a furișat înăuntru, dar n-a pornit motorul. Ci și-a lăsat fruntea pe volan ca un om toropit de somn, deși nu voia să doarmă.

Afară se însera și întunericul pătrunse și în habitaclul Jeep-ului său.

Un ciocănit în parbriz îl făcu să-și ridice fruntea. Un polițist îl privea îngrijorat de afară. Deschise portiera.

- S-a întâmplat ceva, domnule judecător?

- Nu, totul e în ordine, îi răspunse judecătorul și răsuci cheia în contact. Polițistul pregeta să plece și atunci părăsi el parcarea, mărind viteza din ce în ce mai mult.

Trecu pe lângă casa sa cu trei nivele și nu se opri. Gonea nebunește prin oraș, fără să știe prea bine unde merge, trecând de trei sau patru ori, prin fața casei sale.

Telefonul îi țârâia în prostie, dar el nu răspunse nimănui și nici măcar nu încerca să afle cine-l sună.

Era trecut de miezul nopții când își parcă mașina în curtea vilei sale. Împinse ușa și se duse direct la șifonier, deschise un sertar cu ciorapi și scoase de sub ei un pistol. Țârâitul mobilului sparse liniștea din vilă.

Fără să se uite cine-l sună, porni difuzorul de la mobil, apoi își lipi țeava revolverului de tâmplă și apăsă pe trăgaci. Un șuvoi de sânge se izbi în portretul lui Putin de pe perete, acoperindu-l cu totul.

În timp ce se prăbușea pe podea, prin capul judecătorului trecu un gând că nu i-a dat de mâncare câinelui său și simți o mare părere de rău pentru asta.

Notă: Acest text este o proză și trebuie receptat în această cheie.