Consiliul de Administraţie al Universităţii de Stat din Moldova se adresează conducerii R. Moldova și cere confirmarea lui Igor Șarov în funcția de rector al USM. Cererea se regăsește într-o scrisoare publicată pe pagina USM.

Membrii Consiliului susțin că în prezent Universitatea de Stat din Moldova nu poate funcționa în deplina sa capacitate: nu-și poate elabora, aproba și implementa noi documente de activitate strategică și planuri de dezvoltare, în situația în care toate strategiile universitare pe termen mediu au expirat.

„Neconfirmarea rectorului ales nu permite asigurarea plenară a activităților universitare, iar acest fapt generează dificultăți pe toate segmentele, dar mai ales pe cel al politicii de personal și al ajustării de structură și infrastructură, impuse de evoluţia continuă a unei universităţi”, scriu reprezentanții USM.

„Speranța că situația de criză la USM va fi depășită a fost legată de alegerile rectorului, care au avut loc la 16 decembrie 2020 – atunci, când comunitatea academică l-a ales în funcție de rector pe dr Igor Șarov. Dar nici după mai mult de două luni de zile de la acel eveniment, lucrurile nu au intrat în normalitate, or, în pofida votului exprimat de majoritatea universitară, rectorul ales, dr Igor Șarov, încă nu a fost confirmat în post. Această situaţie scoate în evidenţă nerespectarea unor principii esenţiale ce stau la baza funcţionării unei universităţi şi pun la îndoială sistemul de valori al unui mediu academic, inclusiv: libera exprimare, implicarea democratică  în viaţa universitară a membrilor colectivului profesoral şi cel studenţesc”, este menționat în scrisoare. 

În aceeași adresare, Consiliul de Administraţie al Universității de Stat din Moldova își exprimă dezacordul în legătură cu tergiversarea procesului de confirmare a noului rector și consideră că o atare atitudine diminuează imaginea USM și pune în pericol bunul mers al lucrurilor în instituție. Totodată, cere organelor de stat să recunoască legitimitatea alegerilor din 16.12.2020 și să respecte votul majorității acordat domnului dr Igor Șarov, rector ales al Universității de Stat din Moldova.

Membrii Consiliului de Administraţie, la şedinţa din 19.02.2021, și-au exprimat voința, prin vot “pro” unanim. 

Scrisoarea integrală potea fi citită pe site-ul USM

La şedinţă au participat 27 de membri din numărul total de 30, inclusiv: 4 prorectori, decanii celor 11 facultăţi şi cel al facultății de Arte Frumoase, şefii de subdiviziuni, în număr de 11 persoane.

Amintim că recent presa a scris că Ministerul Educației încă nu a semnat un ordin oficial de numire în funcție a lui Igor Șarov și a lui Viorel Bostan, rectori ai USM și UTM, aleși în decembrie 2020. 

Detalii: Rectorii de la UTM și USM așteaptă confirmarea în funcții pentru ca cele 2 universități să poată funcționa deplin

Ulterior Ministerul Educației a invocat motivul tergiversării că au fost depuse contestații pe aceste numiri. Cu toate acestea Ministerul evită suspect să spună de către cine și care este data exactă când au fost depuse respectivele contestații.

Detalii: Justificările Ministerului Educației pentru tergiversarea semnării ordinelor lui Șarov și Bostan