Dodon formă numărul de telefon al lui Vladimir Putin, numărul lui personal, un număr secret, pe care nimeni altcineva din Moldova nu-l știa, și nu i-a răspuns nimeni.

Numărul lui Putin scris pe o foaie îl păstra încuiat în seif. Îl descuie acum, cu mâinile tremurânde și-l compară cu numărul de telefon din mintea sa și coincideau, iar asta nu putea să însemne decât un singur lucru că țarul nu mai voia să discute cu el. Scăpa foaia din mână cu numărul lui Putin și se aplecă în mare grabă s-o ridice de pe dușumea și s-o bage îndărăt în safeu. Încuie seiful și cheia o ascunse într-un alt safeu și imediat după asta îl telefonă pe Veaceaslav Ivanov, consilierul țarului pentru Moldova și nici acesta nu catadicsi să-i răspundă, cum nu-i răspunse nici Ira Iosifieva, secretara lui Ivanov. Dădu zeci de telefoane la Kremlin și nimeni nu vru să stea de vorbă cu el. Nimeni.

Dodon se învârtea de câteva ceasuri bune cu receptorul în mână prin cameră, din ce în ce mai disperat și mai speriat.  Îi era clar că Moscova i-a dat drumul din brațe și l-a introdus într-o listă a indezirabilelor, pentru că lui Putin nu-i plăceau perdanții și ratații, iar el a pierdut alegerile, deci nu avea cum să-i mai placă nici de el.

Lăsă receptorul să cadă în furcă și tresări înfricoșat, neștiind cum să procedeze mai departe.

Ieși speriat în curte, iar de acolo, merse glonț în pădure, gândindu-se la tot ce putea fi mai rău.

Începu ploaia și un consilier de-al său alergă în urma sa cu umbrela desfăcută și el îl alungă înapoi. Nu avea nevoie de umbrelă. De altceva avea el nevoie acum, nu de o umbrelă. Decât să fii udat bocnă, erau lucruri și mai rele. El avansa printre copaci în mijlocul pădurii de la Condrița de parcă acolo ar fi putut fi soluția pe care o căuta tulburat.

Se plimba cu mâinile la spate printre copacii uzi și amenințători  în timp ce consilierii să-i îl căutau prin pădure, strigându-l speriați.

Da, Moscova i-a întors spatele și lui îi era limpede că nu ar fi trebuit să se aștepte la altceva. Moscova nu ar fi putut proceda altfel. Nu avea cum. Pur și simplu nu avea cum, după ce fotoliul de președinte îi alunecase din brațe, iar o majoritate parlamentară nu mai avea cum să o închege în ceasul morții.

Apelpisit, Dodon își scoase revolverul din buzunar și țeava lui rece și-o lipi de tâmplă. Știa că Putin n-o să-i ierte pentru nimic în lume această înfrângere zdrobitoare. Pentru că lui Putin nu-i plac învinșii, se gândi, iar el era un învins.

Își aminti că la prânz urma să mănânce un curcan copt și nu apăsă pe trăgaci. După care își spuse, lasă că o să le demonstrez eu prietenilor mei din Moscova că merită să aibă încredere în mine. Dar cum? Foarte simplu: sabotând-o pe actuala președinte, băgându-i strâmbe la tot pasul, întinzându-i capcane peste capcane și subminându-i toate inițiativele, se gândi el și-și băgă pistolul înapoi în buzunar. Cu cât ei o să-i meargă mai rău, cu atât mai bine va fi pentru mine, se lumină el la față și alergă cu ploaia șiroindu-i pe față în conacul său, unde-și chemă la sfat toți consilierii, expunându-le planul său de a o băga la apă și în glod pe actuala președintă.

Planul era perfect și fu susținut de toată lumea. Cu toate astea, Dodon se posomorî din nou în dârdorii discuțiilor, pentru că își aminti că Putin nu voia să-i mai răspundă la telefon.

Da, Putin nu mai voia să-i răspundă la telefon și el habar nu avea cum să treacă peste acest hop. Un singur lucru îl mai consolă: că la prânz va fi servit cu un curcan umplut cu de toate. Poate, după aia, o să-mi vină vreo idee, se gândi el și merse în sufragerie. Putin nu mai voia să-i răspundă la telefon.