Ganna îi înmânase Oxanei grivnele și vânzătoarea se întoarse cu spatele la ea ca să ia franzela de pe raft. Un soldat rus împinse ușa cu piciorul și o înșfăcă de mijloc pe fata de paișpe ani din fața tejghelei și o târâ după el afară. Ganna urla și i se zbătea în brațe, iar Oxana, cu franzela în mână, începu să urle și ea, dar fără să iasă de după tejghea. Ganna se propti cu mâinile de canturile ușii pentru a nu-i permite soldatului rus s-o scoată afară. Se mai iviră doi soldați în cadrul ușii și Oxana se piti după cântar, cu franzela în mână. Șiroaie de sudoare îi brăzdau fruntea.

Cei doi soldați îi dezlipiră Gannei mâinile de pe rama ușii și împreună cu cel care o ținea de mijloc o târâră în tancul ce huruia în fața magazinului. Ganna se zbătea în brațele lor și striga după ajutor. Oxana se ridică în picioare și puse franzela îndărăt pe raft. Strada era plină ochi de tancuri rusești.

O piatră care vâjâi de după un gard o nimeri pe fată în spate și aceasta  prinse să urle și mai tare. Așa urlând, au împins-o în burta tancului, unde alți doi soldați o trăgeau în jos de picioare. Au sărit în tanc și ceilalți trei soldați și mașina blindată demară scrâșnind din șenile.

Au dus-o în pădurea de pe deal. Între trei copaci au oprit și au coborât-o din tanc, dezbrăcând-o cu forța. Mai întâi, i-au sfâșiat bluza, lăsându-i sânii la vedere, apoi au trântit-o pe iarba fragdedă, unde doi o țineau, iar al treilea îi scotea pantalonii și chilotul negru.

Pentru că fata continuau să se zbată, să urle, să muște, să-i zgârâie, îi legară mâinile de trunchiul unui tei din spatele ei, iar picioarele i le crăcănară și i le înnodară de tulpina altor doi tei din fața ei, cu niște sfori aspre, imposibil de dezlegat.

Au violat-o pe rând, în ordine ierarhică. Primul- comandantul lor și după aia adjunctul său, iar după aia toți ceilalți. Primul muri comandantul și după aia locțiitorul său, și pe urmă toți ceilalți, uciși de niște pietre aruncate cu praștiile de niște tineri ascunși după niște stejari burduhănoși. I-au nimerit în tâmple în timp ce formau o nouă coadă ca s-o violeze din nou. Au murit pe loc.

Fără să-și scoată cagulele din cap, tinerii i-au dezlegat mâinile și picioarele fetei și au plecat. Tancul l-au mânat în mijlocul pădurii.

Fata s-a ridicat cu greu în picioare. S-a scurturat de noroi și și-a aranjat hainele și părul. S-a pornit spre magazin, unde a ajuns, cu chiu, cu vai. Oxana i-a înmânat franzela, fără s-o întrebe nimic. Ganna a mers acasă. Peste o lună a aflat că a rămas însărcinată. A vrut să facă avort, dar n-au lăsat-o ai ei. A născut peste nouă luni într-o maternitate dintr-un alt oraș, iar băiatul l-a lăsat la orfelinat. După asta s-a sinucis.

NOTA AUTORULUI: Acest text este o proză și trebuie citit în această cheie.