Pe parcursul anului 2021 la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) au fost înregistrați peste 37 mii de șomeri noi, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, transmite Monitorul Fiscal.

După mediul de reședință, 66,4% din numărul total de șomeri (24582) provin din mediul rural și 33,6% (12419) din mediul urban. Totodată, ponderea bărbaților înregistrați este de 50,8%, fiind mai mare decât cea a femeilor – 49,2%. Din totalul șomerilor înregistrați 34,2% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă, iar cei mai mulți șomeri înregistrați aveau între 16-35 ani.

Referitor la structura şomajului înregistrat după nivelul de instruire, șomerii care au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi – 66,1%.

În același timp, în anul 2021 STOFM au interacționat cu 62575 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020, iar la finele lunii decembrie 2021 la evidență la erau 20002 șomeri și 8028 locuri de muncă vacante active. Ca urmare a aplicării măsurilor de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, 55696 șomeri au beneficiat de servicii de informare, iar 24453 șomeri au beneficiat de servicii de intermediere a muncii.

Totodată, subdiviziunile teritoriale au oferit servicii de ghidare în carieră la 7849 șomeri, ceea ce reprezintă 22,2% din totalul șomerilor înregistrați. Circa 8720 șomeri sau 23,6% din totalul șomerilor înregistrați au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii, alți 886 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, iar 382 dintre aceștia au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă, 189 angajatori beneficiind de subvenții.

În stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni au fost antrenați 263 șomeri și 132 angajatori au beneficiat de subvenții în acest sens, iar 152 șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă în cadrul unității.

ANOFM mai informează că, pe parcursul anului precedent 112 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea îndemnizației unice de încadrare pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectate de STOFM.

Totodată, au fost semnate au 6 contracte de solicitare a subvențiilor pentru inițierea unei afaceri, iar alte 12 contracte au fost semnate pentru acordarea subvențiilor pentru susţinerea proiectelor de iniţiative locale.

În baza Acordului bilateral între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel, 1174 cetățeni au fost angajați în Israel, alți 22 de lucrători moldoveni au fost angajați în baza Acordului între Guvernul RM și Guvernul Republicii Bulgaria.

Pe parcursul anului 2021, STOFM au emis pentru 4071 șomeri decizii de acordare a ajutorului de șomaj. Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru calcularea mărimii, perioadei și plata ajutorului de șomaj.