Ministerul Muncii și Protecției Sociale va efectua plată în avans către SA „Moldovagaz” a compensaţiilor diferenţei de preţ pentru consumul gazelor naturale acordate consumatorilor casnici, conform prognozei efectuate şi prezentate de S. A. „Moldovagaz”, pentru lunile ianuarie-martie 2022, în sumă de 469 021 087,30 lei. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale.

Totodată, CSE a decis ca prin derogare de la prevederile Codului vamal, se permite, cu titlu de excepţie, declararea la import a gazelor naturale transportate prin conducte pe parcursul lunii decembrie 2021, în sumă de 125 343 242,84 lei, până la data de 30 martie 2022.

La fel, S.A. „Energocom” şi S.A. „Moldovagaz” vor semna obligatoriu, până la data de 21 ianuarie 2022, un acord adiţional la Contractul-cadru din 15 octombrie 2021 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, privind prelungirea până la 31 martie 2022 a termenul de achitare a gazelor naturale livrate S.A. „Moldovagaz” în perioadele precedente în sumă de 183 738 330,62 lei.

S.A. „Moldovagaz” va asigura achitarea integrală, până la finele zilei de 20 ianuarie 2022, către SAP „Gazprom” a 50% din costul volumului contractat de gaze naturale pentru luna ianuarie 2022, conform prevederilor Contractului nr. 1GM-07-11 din 29 decembrie 2006”, se arată în hotărârea CSE.

Detalii: Parlamentul a declarat stare de urgență în energetică pe întreg teritoriul R. Moldova