Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului se întrunește miercuri, 19 ianuarie, în ședință pentru a examina mai multe subiecte, inclusiv pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Potrivit prevederilor legislației, ANRE este condusă de un Consiliu de administraţie format din 5 directori care exercită funcţii de demnitate publică. Aceștia sunt numiţi în funcţie de către Parlament, pe bază de concurs.

Candidatul la funcția de director al Consiliului de administraţie trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe:

a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
b) să aibă studii superioare în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic şi experienţă de lucru de cel puţin 10 ani în unul dintre domeniile menţionate, dintre care cel puţin 3 ani în funcții de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectoarele reglementate de Agenţie;
c) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
d) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
e) să cunoască limba de stat și limba engleză;
f) să nu fie membru al vreunui partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs.

Mandatul unui director al Consiliului de administraţie este de 6 ani. Niciunul dintre directorii Consiliului de administraţie nu este în drept să deţină funcţia de director mai mult de 12 ani.

La moment, Consiliul de administrație al ANRE are doar patru directori. Este vorba despre Veaceslav Untilă (director general), Octavian Calmîc, Eugen Carpov și Violina Șpac – directori.

Cea de-a cincea funcție de director a rămas vacantă după ce Ștefan Creangă și-a depus cererea de demisie la data de 22 noiembrie 2021. La data de 3 decembrie 2021, Parlamentul a aprobat proiectul de hotărâre privind demisia lui Creangă.