Prețul maxim de comercializare al benzinei și motorinei continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementarea Enrgetică a anunțat astăzi prețurile maxime de referință pentru Benzină 95 și Motorină, aplicabile pentru perioada 15-17 ianuarie 2022.

Prețul maxim de comercializare pentru un litru de Benzină 95 va fi de 22 lei sau în creștere cu 7 bani. Prețul pentru motorină va fi de de 18,84 lei, în creștere cu 13 bani.

De menționat că prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Egergetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere și sunt calculate reieșind din următoarele:

PL - valoarea medie a cotațiilor medii Platts pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;

CV - rata oficială medie de schimb a monede inaționale în raport cu dolarul SUA pentru 14 zile anterioare zilei efectuării calculului;

MC - marja comercială specifică; AC și TVA cota accizelor și taxa pe valoarea dăugată aplicate în conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova.