În anul 2022, Republica Moldova urmează să achite cote de membru față de 69 de organizații internaționale și regionale. În acest sens, din bugetul de stat se alocă 62,4 milioane lei. În cadrul ședinței de astăzi, 12 ianuarie 2022, Guvernul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2022 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organizațiile internaționale și regionale.

Din lista organizațiilor internaționale și regionale, cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru din bugetul de stat pe anul 2022, fac parte cinci organizații parlamentare, 57 de instituții internaționale și șapte structuri ale Comunității Statelor Independente (CSI). Respectiv, la asigurarea angajamentelor financiare anuale obligatorii ale Republicii Moldova, pentru organizațiile internaționale parlamentare se vor aloca cca 6 milioane de lei, pentru instituțiile internaționale cca 50,7 milioane lei, iar pentru organizațiile CSI cca 5,6 milioane lei.

Onorarea angajamentelor financiare față de organismele internaționale și regionale, la care Republica Moldova este parte, este un obiectiv important în procesul de promovare a politicii externe și a imaginii pozitive a țării ca partener credibil, precum și în valorificarea potențialului de membru în cadrul structurilor internaționale.

Repartizarea alocațiilor bugetare a fost efectuată în strictă conformitate cu prevederile legislației naționale și în concordanță cu solicitările de plată recepționate din partea autorităților publice responsabile de colaborarea cu organizațiile internaționale vizate.