SA „Moldovagaz” anunță despre transferarea către SAP „Gazprom” a plății pentru gazele naturale consumate în octombrie și prima jumătate a lunii noiembrie curent.

Amintim că Guvernul a aprobat proiectul hotărârii Guvernului privind alocarea mijloacelor financiare și încheierea unei tranzacții, care prevede soluționarea problemei aprovizionării neîntrerupte a consumatorilor cu gaze naturale și evitarea sistării livrării acestora.

Pentru evitarea crizei pe piața gazelor s-a decis cesionarea către S.A. „Energocom” a creanțelor deținute de SA „Moldovagaz” față de S.A. „Termoelectrica”, create ca urmare a livrării anterioare a gazelor naturale, cu valoarea nominală totală de 1 330 621 613,66 (un miliard trei sute treizeci milioane șase sute douăzeci și una mii șase sute treisprezece lei și 66 bani).

Detalii: Guvernul a votat cesionarea datoriei Termoelectrica către Energocom