Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii Guvernului privind alocarea mijloacelor financiare și încheierea unei tranzacții, care prevede soluționarea problemei aprovizionării neîntrerupte a consumatorilor cu gaze naturale și evitarea sistării livrării acestora.

Pentru evitarea crizei pe piața gazelor s-a decis cesionarea către S.A. „Energocom” a creanțelor deținute de SA „Moldovagaz” față de S.A. „Termoelectrica”, create ca urmare a livrării anterioare a gazelor naturale, cu valoarea nominală totală de 1 330 621 613,66 (un miliard trei sute treizeci milioane șase sute douăzeci și una mii șase sute treisprezece lei și 66 bani).

Potrivit vicepremierului, ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, „Termoelectrica” în continuare își va achita datoriile, doar că direct către Energocom și nu către Moldovagaz, cum se practica anterior.

Această intervenție schimbă proprietarul datoriei, și eu cred că avem un motiv în plus să îmbunătățim buna funcționare a companiei Termolectrica, iar acești bani să se întoarcă la Energocom și eventual la bugetul de stat”, a precizat el.

Guvernul menționează că datoriile „Termoelectrica” au fost formate în perioada anilor 2002-2008, în contul livrării de către SA „Moldovagaz”  a gazului natural către S.A. „Termoelectrica”. Datoriile sunt confirmate prin decizii judecătorești și se află în procedură de executare.

În termeni proximi, S.A. „Energocom” împreună cu S.A. „Termoelectrica” vor semna un Acord ce va conține graficul de rambursare a creanțelor respective.