Femeile cu activitate economică în gospodăriile casnice, din diferite regiuni ale ţării, vor putea beneficia de ajutor financiar nerambursabil de până la 3500 de dolari pentru activități generatoare de venituri, prietenoase mediului și reziliente la schimbările climatice. Propunerile de proiect pentru obținerea finanțării pot fi depuse până pe 8 decembrie, transmite MOLDPRES.

Granturile vor fi oferite de proiectul Programului Naţiunulor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor", finanțat de Suedia. Concursul este deschis femeilor din mediul rural sau urban care reprezintă o gospodărie casnică din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate și regiunea transnistreană.

Printre activitățile eligibile pentru finanțare pot fi construcția serelor, irigarea prin picurare, colectarea apei de ploaie, managementul deșeurilor organice, producerea compostului, apicultura, crearea depozitelor pentru semințe și produse agricole, creșterea animalelor, dar și alte activități care pot contribui la securitatea alimentară în condiții meteorologice extreme.

În total, vor fi selectate 60 de femei inițiatoare a unei activități economice în cadrul gospodăriei casnice, care vor mai beneficia de mentorat pentru dezvoltarea afacerii. Contribuția financiară din partea solicitantelor de grant este încurajată, însă nu este o condiție obligatorie. Co-finanțarea urmează a fi asigurată prin lucrări aferente implementării grantului.

În perioada 30 noiembrie - 1 decembrie, experții proiectului PNUD și companiei AXA Management Consulting, în parteneriat cu Centrul CONTACT și Agenția INNOVATION, care sunt responsabile de gestionarea concursului de granturi, vor organiza sesiuni de informare în regim online cu privire la condițiile și modul de desfășurare a concursului.

Proiectul „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor" contribuie la dezvoltarea durabilă și sporirea rezilienței la schimbările climatice a localităților din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate (raionul Dubăsari) și regiunea transnistreană, prin abilitatea economică, socială și educațională a femeilor.  Proiectul este implementat de PNUD în perioada 2020 - 2023, cu asistența financiară a Suediei.