Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a publicat Protocolul negocierilor pe subiectul gazelor naturale pe piața Republicii Moldova, semnat la 29 octombrie la Sankt-Petersburg. Documentul prevede mai multe aspecte examinate în cadrul negocierilor, dar și decizii.

În acest sens, cele patru aspecte menționate în Protocol:

- Se consideră rațional efectuarea unui audit independent al întregii sume de datorii pe care Moldovagaz o are față de Gazprom pentru gazul livrat consumatorilor din dreapta Nistrului.
- Reieșind din faptul că Moldovagaz este o companie mixtă și ținând cont de istoria a celor de peste 20 de ani de colaborare, când prețul la gazele livrate se forma în baza unei formule ce include prețul petrolului și prețul pe piață la gaze naturale este rațională prelungirea relațiilor contractuale pentru livrarea ulterioară a gazelor.
- Obligațiile internaționale a ale Republicii Moldova prevăd asigurarea protejării drepturilor investitorilor.
- Partea moldovenească a menționat că implementarea Pachetului III Energetic al UE este o obligație internațională asumată de R. Moldova.

Ce ține de deciziile adoptate, acestea se referă la:

- Pentru abordarea întregului spectru de teme existente în domeniul energetic, Guvernul R.Moldova va convoca în noiembrie 2021 ședința comisiei interguvernamentale moldo-ruse privind cooperarea economică.
- În cadrul acestei comisii, partea moldovenească va propune părții ruse organizarea procesului de semnare a tratatului interguvernamental de colaborare în domeniul energetic.
- Părțile au convenit ca până la sfârșitul anului 2022 să fie aprobată și semnată o înțelegere între Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse în domeniul energetic care va prevedea, inclusiv, păstrarea statutului societății pe acțiuni Moldovagaz (inclusiv neaplicarea unor reorganizări forțate a Moldovagaz sau sancțiuni) până la reglementarea datoriei către Gazprom pentru gazul livrat consumatorilor de pe malul drept la Nistrului.
- Până la 1 mai 2022, Moldovagaz și Gazprom vor semna un acord de reglementare a datoriei pentru gazul livrat pentru malul drept al Nistrului care va prevedea achitarea datoriei în termen de 5 ani.
- Până la semnarea acordului menționat în punctul patru, partea moldovenească va efectua un audit al datoriei Moldovagaz către Gazprom, pentru gazul livrat consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. Raportul final al auditului urmează să fie coordonat cu consiliul observator al Moldovagaz.
- Părțile au convenit asupra neaplicării sancțiunilor către Moldovagaz până la intrarea în vigoare a acordului interguvernamental.
Gazprom și Moldovagaz vor prelungi din 1 noiembrie 2021, pentru un termen de 5 ani, contractul semnat din 2006 în condiții reciproc avantajoase, în baza unei formule de preț legate de prețul petrolului și prețul gazelor pe piața europeană.
- Partea moldovenească în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale va asigura luarea deciziilor în vederea oferirii unor resurse financiare suplimentare pentru achitarea de către consumatori de pe malul drept al Nistrului a cheltuielilor legate de livrarea gazelor naturale în octombrie și noiembrie 2021.

Citiți și: Andrei Spînu, detalii despre acordul semnat cu Gazprom: Prețul la gaz în luna noiembrie va fi de 2 ori mai mic decât cel de piață

Maia Sandu, detalii despre tratativele cu Gazprom și motivul pentru care Guvernul a intervenit în procesul de negocieri

Detalii: Andrei Spînu, despre noul tarif la gaze pentru consumatorii finali: „Cu siguranță prețul va crește”

Criza energetică // Andrei Spînu, despre noul contract cu Gazprom și soarta datoriei acumulate de Moldovagaz