Întreprinderile Mici și Mijlocii din Uniunea Europeană cu activitate în sectorul economiei circulare vor fi susținute să participe la achizițiile publice din Republica Moldova, pentru proiectele de mediu ce necesită soluții inovatoare. În acest sens, la Chișinău, astăzi, a fost lansat proiectul “Susținerea ÎMM-urilor sectorului economiei circulare din UE pentru participarea la sistemul achizițiilor publice din țările parteneriatului Estic – P2GreenEST”, implementat de Camera de Comerț și Industrie (CCI).

Obiectivul proiectului este de a asigura și a îmbunătăți accesul companiilor europene inovatoare active în sectorul managementului apei, gestionării deșeurilor, eficienței energetice, la procesul de achiziții publice din țara noastră prin încurajarea unor parteneriate durabile între ÎMM-uri, prin oferirea consultanței și prin susținerea companiilor din domeniul economiei circulare din Republica Moldova și Ucraina.

În cadrul evenimentului de lansare a proiectului, ministrul Mediului, Iuliana Cantaragiu, a vorbit despre importanța economiei circulare în dezvoltarea durabilă.

„Economia circulară est un model nou de economie, ce trebuie introdus pe piață, pentru că modelul liniar de dezvoltare economică, pe care îl avem în prezent și ce constă în extragerea resurselor naturale, utilizarea pentru producere și desfacere, ulterior le consumăm și le aruncăm la groapa de gunoi, este un model distructiv și deloc durabil. Trebuie să fim conștienți că totul din jurul nostru este produs din resurse naturale sau cu ajutorul resurselor naturale, iar stocurile de resurse neregenerabile sunt epuizabile. Acestea se epuizează cu viteza creșterii consumului și populației planetei. Astfel, punem în pericol existența generațiilor viitoare. Pe domeniile managementului apei și gestionării deșeurilor  economia circulară înseamnă reutilizarea apei în procesele de producție, valorificarea deșeurilor și întoarcerea în circuit. În context, din anul viitor începem construcția infrastructurii primare pentru a crea logistica necesară colectării, transportării și sortării deșeurilor la nivel național, conform celor 8 Regiuni de management al deșeurilor, iar din partea agenților economici privați este necesar dezvoltarea pieței de reciclare.  Astfel, avem speranța ca proiectul P2GreenEST să consolideze capacitățile agenților economici, să îi ajute să progreseze în activitate prin implementarea modelului de economie circulară”, a subliniat Iuliana Cantaragiu.

În cadrul conferinței a fost realizată o prezentare introductivă a cadrului achizițiilor publice în domeniul economiei circulare în Republica Moldova, a proiectului P2GreenEST, inclusiv, a programelor și proiectelor de mediu ce necesită aplicarea soluțiilor inovatoare din partea sectorului privat.

La conferința de lansare a proiectului au participat partenerii proiectului din cadrul Éa éco-enterprises, Franța, Green Energy Cluster, România, Asturian Federation of Enterprises, Spania, CCI a RM, ODDIM,  EU4Environment, Agenția Achiziții Publice, partenerii strategici, autorități centrale și locale, invitați din Ucraina etc. Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, combinând participarea la fața locului și participarea la distanță.

Notă: Proiectul „Susținerea IMM-urilor sectorului economiei circulare din UE pentru participarea la sistemul achizițiilor publice din țările parteneriatului Estic - P2GreenEST”, este parte componentă a programului Uniunii Europene COSME (COS-PROUT-2020-2-03 „Susținerea întreprinderilor Europene pentru participare la achizițiile publice în țările din exteriorul UE”) și este implementată de către CCI a RM în comun cu parteneri din Franța, Spania, România, Ucraina, Armenia în perioada 1 iulie 2021– 31 decembrie 2023.