Accesul persoanelor fizice la cumpărarea valorilor mobiliare de stat (VMS) va fi facilitat prin intermediul platformei electronice în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără aplicarea procedurii de subscriere. În acest scop Guvernul a aprobat Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în RM (Program) publicat vineri, 15 octombrie, în MO.

Obiectivele urmărite de Program sunt extinderea cercului de investitori și crearea condițiilor favorabile de participare directă a acestora pe piața internă a VMS; diversificarea canalelor de vânzare a VMS; dezvoltarea pieței secundare a VMS; creșterea transparenței tranzacțiilor cu VMS și a nivelului de educație financiară a persoanelor fizice privind instrumentele financiare oferite de către stat etc.

Potrivit documentului, beneficiari ai platformei vor fi cetățenii RM, numiți „investitori retail”, cu vârsta de minimum 18 ani împliniți la momentul procurării VMS, având un cont de plăți valid deschis la unul dintre prestatorii locali de servicii de plăți și dispunând de semnătură electronică avansată calificată. Utilizatorul (investitorul retail) se va autentifica pe platforma electronică prin intermediul MPass și va avea acces la operațiunile oferite de aceasta. 

Caracteristicile exacte ale VMS destinate investitorilor retail vor fi stabilite de Ministerul Finanțelor la emiterea acestora. Se preconizează că în cadrul programului vor fi emise bonuri de trezorerie și/sau obligațiuni de stat cu termenul de circulație de 182 zile, 364 zile, 1 an și 2 ani (sau altă perioadă de maturitate solicitată de către investitorii retail). Valoarea nominală a unei VMS va fi de 100 lei, care vor fi vândute cu scont, la rata anuală fixă a dobânzii, achitarea căreia la obligațiunile de stat se va efectua trimestrial/semestrial. Totodată, volumul emisiunii va fi determinat reieșind din plafonul datoriei de stat interne prevăzut de Legea bugetului de stat pe anul respectiv.

Pentru ca emisiunile de VMS să fie atractive investitorilor retail, Programul oferă posibilitatea vinderii VMS înainte de scadență (în special în cazul VMS cu scadență mai mare de 1 an). Astfel, pe lângă procurarea directă a VMS de către investitorii retail emise de MF, platforma va sprijini vânzarea acestora de către investitori dealerilor primari. În aceste condiții MF urmează să selecteze unul sau mai mulți dealeri primari care își vor asuma responsabilitatea de a furniza cotații ferme la cererea trimisă de platformă în numele utilizatorului platformei și de a procura VMS în condițiile furnizate, dacă acestea sunt acceptate de investitorul retail.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.192/2021 pentru aprobarea Conceptului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a hotărâri, Ministerul Finanțelor va elabora și prezenta Executivului proiectele sistemului informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în RM” și a Regulamentului de utilizare și funcționare a sistemului.

Amintim, la situația din 31 august 2021, rata medie a dobânzii la VMS (care diferă în funcție de maturitatea obligațiunilor emise) a constituit 5,19%, iar la obligațiunile de stat emise în lina aprilie 2021 pe termen de 7 ani rată anuală a dobânzii fixe este de 6,5%. Principalii cumpărători ai acestor VMS sunt băncile-dealeri primari și investitorii instituționali, care domină piața cu circa 84%.

Monitorul Fiscal