Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat un nou concurs de granturi în cadrul programului „Femei în afaceri”. Astfel, până la 30 septembrie curent, persoanele interesate pot depune în format online proiectele investiționale.

La concurs pot participa companiile active pe piață până la 2 ani, gestionate de femei. Suma-limită a proiectului trebuie să constituie 165 mii lei, iar contribuția aplicantei va reprezenta 10%. 

Programul este orientat spre creșterea oportunităților economice pentru femei prin reducerea barierelor la inițierea sau dezvoltarea unei afaceri, precum și facilitarea accesului la investiții și asistență pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de femei.

Totodată, programul are ca obiective crearea unui model național integrat de suport pentru dezvoltarea antreprenorialului feminin, care vizează diferite etape de dezvoltare a businessului și consolidarea infrastructurii naționale de suport a ÎMM-lor, prin extinderea serviciilor oferite în scopul reducerii obstacolelor specifice pe care le confruntă femeile în afaceri.

Programul este format din 3 etape și constă în: oferirea suportului la inițierea afacerii, investiții pentru afacerile noi create și investiții la scară mare pentru companiile în creștere.

Conform datelor disponibile, până la momentul de față în cadrul acestui program au fost semnate peste 600 contracte de finanțare și au fost create circa 2080 locuri de muncă. Granturile aprobate au depășit suma de 89 mil. lei, iar investițiile în economie – circa 139 mil. lei.

Monitorul Fiscal