Aproximativ 28,6 milioane de lei au fost rambursate în decurs de o lună de către cele trei bănci din Republica Moldova, aflate, în proces de lichidare.

Potrivit datelor de pe site-ul ministerului Finanțelor, Banca de Economii a întors din creditul de urgență - 18,3 milioane de lei, Banca Socială - 10 milioane, iar Unibank - 0,30 milioane. Până în acest moment au fost recuperate aproximativ 932,54 milioane lei din aceste credite.

Ținem să precizăm că, porivit legii prin care Guvernul și-a asumat răspunderea, sta­tul urmea­ză să întoar­că Băn­cii Naţio­na­le, timp de 25 de ani, suma de 13,58 mili­ar­de de lei. În pri­mii 10 ani, sume­le sunt mult mai mici decât cele pe care sta­tul va tre­bui să le depună în con­tu­ri­le BNM în ulti­mii 10 ani. În pri­mul an, sta­tul trebuie să plă­teas­că 50 de mili­oa­ne şi o dobân­dă de 1,4%, însă în ulti­mii ani rate­le ating cifra de 900 de mili­oa­ne şi chiar 1.05 mili­ar­de - în ulti­mul an. Înce­pând cu anul al 10-lea de ram­bu­r­sa­re, oda­tă cu sume­le, cre­ş­te şi rata nomi­na­lă a dobân­zii anu­a­le până la 5,3%.