Banca Națională a Moldovei a ajuns să apere reformele și realizările din ultimii ani, întrucât acestea sunt atacate de mai mulți foști acționari prin instanțe de judecată, dar și prin intermediul organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată. Acțiunile procesual-penale îndreptate împotriva angajaților BNM au un puternic efect descurajant asupra BNM și de intimidare a angajaților săi în exercitarea cu bună-credință a atribuțiilor funcționale. Declarațiile aparțin guvernatorului Băncii Naționale, Octavian Armașu, și au fost făcute într-un interviu pentru presă.

„Asemenea acțiuni împiedică personalul unei bănci centrale să își exercite atribuțiile în mod adecvat și reduce capacitatea instituției de a asigura supravegherea, transparența și stabilitatea sectorului bancar. Mai mult, asemenea acțiuni reprezintă un risc major pentru stabilitatea financiară a țării și ar putea cauza prejudicii substanțiale statului Republica Moldova”, susține guvernatorul.

Potrivit lui, în același timp, sunt de neînțeles acțiunile organului de urmărire penală care a reiterat deseori în spațiul public că atât BNM, cât și angajații săi nu ar fi cooperat pe deplin în efortul de investigare rezultativă a fraudei bancare din 2014. „Voi reconfirma că BNM a oferit și oferă în continuare toate materialele existente, explicații, specialiști etc. De exemplu, în 2020, Banca Națională a furnizat date în format electronic de peste un milion de fișiere și informații pe suport de hârtie în volum de peste 10 mii de file”, a precizat Octavian Armașu.

„Îmi doresc foarte mult, ca resursele umane ale Băncii Naționale a Moldovei să nu mai fie consumate de lupta pentru protejarea reformelor, dar să fie îndreptate spre inovație și dezvoltare. În acest sens, este nevoie de o bună înțelegeri de către autorități și societate a statutului și mandatului Băncii Naționale, a particularităților funcției de supraveghere bancară, a necesității respectării și implementării garanțiilor indispensabile complexității mandatului deținut de Banca Națională”, a mai spus guvernatorul.