Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că a luat act de declarația prin care Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară în comun cu Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” care cer, în termen de 10 zile, plafonarea prețurilor la carburanți.

ANRE spune că începând cu 12 mai a fost inițiată procedura de elaborare a proiectului unei noi Metodologii de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere.

„În cadrul acestui proces, ANRE a organizat la 20.05.2021, 26.05.2021 și 02.06.2021 ședințe, inclusiv publice, în cadrul cărora a supus consultărilor noua Metodologie, astfel încât toate părțile interesate să poată înainta propuneri constructive referitor la noul act de reglementare. La această etapă, în conformitate cu prevederile legale, proiectul Metodologiei se află la faza obligatorie de expertizare/avizare la instituțiile de resort, urmând ca pe parcursul săptămânii următoare să fie stabilită data exactă a ședinței publice de aprobare a acesteia. Pe această cale, ANRE reiterează rugămintea adresată structurilor respective să prezinte avizele corespunzătoare într-o perioadă cât mai scurt posibilă, pentru încorporarea propunerilor acestora în textul actului elaborat, scopul final fiind îmbunătățirea conținutului acestuia”, se mai spune în comunicatul de presă. 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică precizează că, în conformitate cu art. II al Legii nr. 54 din 09.04.2021 pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere (publicată la 14.05.2021), noua Metodologie urmează să fie elaborată și aprobată în termen de o lună de la data publicării legii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova: „Astfel, pentru respectarea exactă a prevederilor legale, ANRE depune toate eforturile pentru ca noua Metodologie să fie examinată și aprobată într-o ședință publică a Consiliului de Administrație al Agenției, până la data de 14.06.2021”.

Federațiile naționale ale patronatelor și sindicatelor din ramura agriculturii și industria alimentară constată că majorarea în lanț a prețurilor la carburanți inevitabil va provoca majorarea prețurilor la mărfuri și servicii autohtone, preponderent agroalimentare, care va diminua competitivitatea produselor producătorilor moldoveni pe piața internă din Republica Moldova. Concomitent, aceasta va provoca scăderea dramatică a nivelului de trai al populației. Într-o declarație emisă, acestea cer readucerea situației la normal pe piața internă a carburanților prin plafonarea prețurilor la pompă. În caz contrar, reprezentanții federațiilor vor recurge la acțiuni de protest.

Federațiile și sindicatele din ramura agriculturii și industria alimentară, îngrijorate de majorarea prețurilor la carburanți