Încasările la Bugetul public național administrate de SFS au constituit în 5 luni ale anului curent 18,0 miliarde lei, ceea ce denotă o creștere cu peste 2,9 miliarde lei sau cu 19,0% în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la Bugetul de stat, în 5 luni ale anului 2021 s-au încasat 7,7 miliarde lei, ceea ce constituie cu 1,5 miliarde lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, sau o creștere de 24,2%.

La Bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de 1,9 miliarde lei, ceea ce reprezintă cu 399,4 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 27,2%.

De asemenea, la Bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, s-au încasat 6,3 miliarde lei, ceea ce constituie cu 731,4 milioane lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 13,1%.

Totodată, la Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 2,1 miliarde lei, ceea ce constituie cu 244,3 milioane lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2020 sau cu 13%.