Astăzi în cadrul ședinței publice în regim online a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), operatorul sistemului de transport al gazelor naturale SRL „Moldovatransgaz” a fost desemnat în calitate de Entitate de echilibrare a sistemului de gaze naturale din zona de echilibrare a Republicii Moldova.

Entitatea de echilibrare va avea următoarele funcții: asigurarea echilibrului în zona de echilibrare a RM, încheierea contractelor de echilibrare, operarea Punctului virtual de tranzacționare, echilibrarea comercială a portofoliilor de echilibrare, prezentarea informațiilor privind transparența pe piața angro și în zona de echilibrare.

După desemnare, Entitatea de echilibrare va elabora un Plan de acțiuni privind implementarea prevederilor Regulilor pieței gazelor naturale aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 534/2019 și Codului rețelelor de gaze naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 420/2019, în partea ce ține de echilibrare.

De asemenea „Moldovatransgaz” a anexat Acordul cu privire la desemnarea Entității de echilibrare a Republicii Moldova încheiat între SRL „Moldovatransgaz” și SRL “Vestmoldtransgaz”.