Inspectoratul de stat al muncii (ISM) a efectuat în lunile ianuarie-aprilie ale anul curent 684 controale privind respectarea prevederilor legislației în domeniul muncii și securității în muncă. Conform datelor publicate, în cadrul a 626 din numărul total al verificărilor a fost examinată respectarea legislației în domeniul raporturilor de muncă, în 45 de cazuri – a securității și sănătății în muncă, iar 13 controale au fost mixte.

În rezultatul verificărilor efectuate de către inspectorii ISM în perioada de referință au fost înregistrate 4379 încălcări, inclusiv în domeniul raporturilor de muncă – 4097, iar la capitolul securității și sănătății în muncă – 282.

Conform raportului ISM, în primele patru luni ale anului curent au fost examinate 739 petiții și 359 sesizări, au fost cercetate 10 accidente de muncă, dintre care 3 cazuri mortale și 7 – grave.

În urma controalelor efectuate au fost încheiate 63 procese verbale cu privire la contravenție: 14 dintre acestea vizează persoanele fizice, 24 – persoanele juridice, 25 – persoanele cu funcții de răspundere.

În perioada de referință ISM a înregistrat 926 persoane cărora le-au fost lezate drepturile în domeniul relațiilor de muncă, iar numărul angajaților repuși în drepturi a constituit 674.

Pentru anul 2021 Inspectoratul de stat al muncii a planificat efectuarea a 1042 controale.

Monitorul Fiscal