Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” a lansat apelul de finanţare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii comunitare de utilități și de prestare a serviciilor publice locale în comunităţile urbane şi rurale din raioanele Cahul şi Ungheni, cu asistenţa Uniunii Europene. Dosarele de participare la concurs urmează a fi expediate până pe 16 iunie, transmite MOLDPRES.

Comunităţile sau grupurile de comunităţi din regiunile-cheie vor beneficia în acest an de asistenţă nerambursabilă în valoare de maxim două sute de mii de euro fiecare, acordată din fonduri europene. 

„Vor fi susținute financiar propunerile de proiecte care contribuie la dezvoltarea infrastructurii publice de utilități și a serviciilor publice locale cu impact de dezvoltare economică locală în regiunile-cheie Cahul și Ungheni. Prioritate maximă în cadrul apelului este acordată proiectelor de cooperare intercomunitară rural-rural sau urban-rural, precum și intervențiilor bazate pe dezvoltarea economică locală, promovarea soluțiilor integrate, eficiente și prietenoase mediului”, a explicat Alexandru Pelivan, managerul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

Solicitanți de finanțare pot fi autorități publice locale de nivelul I din raioanele Cahul și Ungheni. Proiectele propuse spre finanțare trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate: să corespundă domeniilor eligibile de finanțare și să derive din documentele strategice de dezvoltare locală; să asigurare o contribuție financiară obligatorie de cel puțin 20% din bugetul total al proiectului; minim 90% din buget să fie investit în executarea lucrărilor de construcție şi procurarea echipamentelor.

De asemenea, cel puțin 90% din beneficiarii finali trebuie să fie locuitori ai comunităților din raioanele Ungheni și Cahul, iar perioada de implementare a proiectului să fie de maxim 24 de luni de la data semnării acordului de finanțare.

Propunerile de finanţare urmează să acopere următoarele domenii/sectoare: infrastructura de drumuri locale (reabilitare și modernizare); sisteme de aprovizionare cu apă și de canalizare; eficiența energetică; managementul deșeurilor solide; planificarea și amenajarea spațiilor publice; infrastructura de utilitate publică; infrastructura urbană/rurală.

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).