În cazul organizațiilor sindicale și patronale care practică activități economice, măsura de sprijin ce constă în scutirea de impozitul pe venit a acestora, acordată în baza prevederilor art. 533 din Codul fiscal, constituie ajutor de stat. În Monitorul Oficial din 23 aprilie curent a fost publicată Decizia Consiliului Concurenței nr. ASO-12 din 16 aprilie 2021, aprobată în urma analizei raportului privind monitorizarea schemei de ajutor de stat existent referitor la scutirea de impozit pe venit a organizațiilor sindicale și patronale.

În acest sens, Consiliul recomandă Ministerului Finanțelor să alinieze la acquis-ul Uniunii Europene schema de ajutor de stat prevăzută de art. 533 din Codul fiscal.

Conform informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, valoarea totală a acestei măsuri de sprijin a constituit, pe parcursul anilor 2012-2019, peste 1,1 mln. lei, majorându-se de la 19,33 mii lei în anul 2012 până la 465,9 mii lei în anul 2019. Totodată, se constată că unele organizații sindicale și patronale prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale – forma ONG17, altele – Declarația cu privire la impozitul pe venit – forma VEN12. Astfel, valoarea scutirilor prezentată doar în baza declarațiilor VEN-12, începând cu anul 2017, nu este completă, se spune în Decizie.

Totodată, SFS a informat Consiliul Concurenței că, potrivit informațiilor din sistemul informațional al autorității fiscale pentru perioada 2014 – 2019, asociațiile sindicale și patronale nu au fost supuse controalelor fiscale pentru confirmarea veridicității scutirilor de impozit pe venit, iar Biroul Național de Statistică a informat Consiliul Concurenței că, în perioada 2014 – 2019 au prezentat situații financiare doar asociațiile patronale și unele organizații sindicale primare.

Monitorul Fiscal