Cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2021 este de 1307 lei. Hotărârea a fost aprobată de membrii Guvernului în ședința de astăzi, 14 aprilie, transmite IPN.

Potrivit ministrului afacerilor interne, Pavel Voicu, mărimea ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională constituie 15% din salariul mediu lunar pe economie, adică din 8716 lei.

Pentru a beneficia de ajutorul bănesc, refugiatul sau beneficiarul de protecția internațională va depune o cerere la autoritatea competentă pentru străini. În urma examinării acesteia, se va decide acordarea sau refuzul acordării ajutorului bănesc, reieșind din limitele alocațiilor prevăzute în acest sens.

Potrivit premierului interimar, Aureliu Ciocoi, cuantumul alocației s-a mărit de la 1192 la 1307 de lei în acest an.

În perioada 2011-2020, au beneficiat de un astfel de ajutor 220 de persoane, media fiind de 12 persoane pe an.