În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea nr.60 din 5 aprilie curent a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care a decis să mențină la același nivel rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 2,65% anual. Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight (5,15% și, respectiv, 0,15% anual), iar normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă au fost diminuate cu 2,0 puncte procentuale (până la 28,0% din baza de calcul), normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă fiind menținute la nivelul actual de 30% din baza de calcul.

Decizia respectivă a fost luată în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului executiv al BNM (ședința anterioară a avut loc la 5 martie, următoarea fiind planificată pentru 30 aprilie) și face parte din șirul de măsuri întreprinse de regulator pentru atenuarea impactului pandemiei și susține relansarea economiei prin impulsionarea cererii agregate, de sprijinire a activității de creditare. Măsurile asigură suficiența de lichidități și contribuie la diminuarea costurilor creditării, cee ace este important pentru susținerea mediului de afaceri. Sprijinul este necesar și pentru a evita efectul „crowding out” odată cu creșterea cererii de finanțare din partea Ministerului de Finanțe, consideră BNM.

Anterior BNM a comunicat că analiza și evaluarea informațiilor asociate lichidității excesive în sistemul bancar, după diminuarea cu 2 p.p. și în luna martie a normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, nivelul lichidităților s-a majorat până la 7,1 mld. lei la data de 16 martie 2021, însă ulterior s-a diminuat încontinuu si a atins nivelul de 3,4 mld. lei către 5 aprilie. Această diminuare s-a produs, îndeosebi, pe seama achitării către stat a impozitelor de către agenții economici. Respectiv, regulatorul a decis diminuarea și în luna curentă a normei rezervei obligatorii, venind cu măsurile necesare în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil.

Conform calendarului publicat, următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 aprilie 2021.

Monitorul Fiscal