Parlamentul va organiza audieri publice cu privire la prețul carburanților importați în Republica Moldova. Acestea se vor desfășura pe 3 februarie 2021, pe platforma Comisiei economie, buget și finanțe. Propunerea a fost lansată de deputatul independent Alexandru Oleinic și susținută, astăzi, de membrii Comisiei.

Drept temei a servit creșterea prețurilor la produsele petroliere, care s-ar fi produs în mod concertat.

La audieri vor fi invitați reprezentanții pieței produselor petroliere, autorităților responsabile și ai societății civile.  

În urma dezbaterilor urmează a fi luată decizia – fie crearea comisiei de anchetă, fie modificarea cadrului legislativ, pentru a elimina probabilitatea abuzurilor în domeniu.

Scopul final urmărit este perfecționarea mediului concurențial pe această piață, inclusiv atenuarea  repercusiunilor ale unor tendințe negative asupra tuturor consumatorilor de produse petroliere.