Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează publicul larg cu privire la rezultatele preliminare aferente apelului III de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans, pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural.

Prin urmare, în perioada 2 noiembrie, 2020 – 27 ianuarie, 2021 la Subdiviziunile Teritoriale ale AIPA au fost depuse 280 de cereri cu planificarea investițiilor de cca 444,5 mil. lei dintre care suportul statului va constitui aproximativ 400 mil. lei.

Domeniul de intervenție aferent dezvoltării infrastructurii economice publice rurale (construcția/reabilitarea/modernizarea drumurilor și podurilor publice locale, extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei şi de canalizare) a înregistrat 97 de cereri în valoare de 173,2 mil. lei, pe când domeniul ce vizează renovarea/dezvoltarea localității rurale (reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor, crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale, crearea traseelor turistice etc.) a înregistrat 175 de cereri în sumă de 192,5 mil lei. În cadrul Măsurii 3 ”Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole” s-au depus 8 cereri de finanțare în valoare de 3,7 mil. lei.

Toate aceste cifre trebuie scoase în evidență pentru că, până la urmă, sunt munca angajaților AIPA care au trecut printr-o perioadă destul de grea în anul 2020, când, pe lângă greutățile impuse de pandemie au fost gestionate în continuu dosarele aferente proiectelor investiționale și au depus un efort enorm în efectuarea tuturor plăților destinate compensării parțiale a prejudiciului cauzat de seceta severă din anul 2020. S-au făcut eforturi considerabile pentru ca noi, astăzi, să vorbim de un grad considerabil de solicitare a fondurilor dedicate dezvoltăriicreșterii satului moldovenesc.