Ponderea împrumuturilor emise de băncile Moldovei persoanelor juridice rezidente la sfârșitul lunii noiembrie 2020 se ridica la 63%, crescând cu 0,2 p. p. în comparație cu luna precedentă. Banca Națională a Moldovei a informat InfoMarket că, în special, la sfârșitul lunii noiembrie 2020, astfel de împrumuturi au fost emise în sumă de 28 mlrd. 257,4 mln. lei (+2,4% față de luna precedentă) din suma totală a creditelor de 44 mlrd. 848,2 mln. lei (+2%).

În același timp, împrumuturile acordate persoanelor fizice către rezidenți s-au ridicat la 16 mld. 052,9 mln. lei (+1,3%), iar ponderea acestora în volumul total a scăzut de la 36% la 35,8%. Împrumuturile acordate persoanelor juridice nerezidente la sfârșitul lunii noiembrie 2020 se ridicau la 531,9 mln. lei (+2,6% comparativ cu luna precedentă), în timp ce împrumuturile acordate persoanelor fizice nerezidente se ridicau la 6,02 mln. lei (-1%).

Potrivit BNM, cele mai mari sume de împrumuturi acordate persoanelor juridice rezidente la sfârșitul lunii noiembrie 2020 au fost emise de: Moldova-Agroindbank - 10,56 mlrd. lei, Moldindconbank - 4,41 mlrd. lei, Mobiasbanca OTP Group - 3,95 mlrd. lei, Victoriabank –2,3 mlrd. lei.

Cele mai mari sume de împrumuturi către persoane juridice nerezidente au fost acordate de: Mobiasbanca OTP Group - 349,4 mln. lei, Victoriabank - 95,07 mln. lei și Moldova-Agroindbank - 80,13 mln. lei. Pozițiile de frunte în acordarea de împrumuturi către persoane fizice către rezidenți sunt ocupate de Moldova-Agroindbank - 4,66 mlrd. lei, Moldindconbank - 3,66 mlrd. lei, Mobiasbanca OTP Group - 3,24 mlrd. lei, Victoriabank - 2,21 mlrd. lei.