Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat că, din 1 februarie 2021, procedura de eliberare a Autorizației de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului) se va desfășura doar în format electronic, transmite MOLDPRES.

Pentru depunerea cererii de obținere a „Autorizației de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului)” instituția recomandă să fie consultată lista documentelor necesare care urmează a fi anexate. 

Tot procesul se va desfășura doar în format electronic. Astfel, la adresa de e-mail pe care o veți indica vor fi transmise toate notificările, inclusiv actul constatator de recepție a cererii, dar și actul permisiv. La prima etapă, va fi necesar să obțineți „Schema tehnologică de lucru elaborată și aprobată de biroul vamal în a cărui rază de activitate se află antrepozitul vamal”. Aceasta, împreună cu tot setul de acte, va fi scanată și anexată la cerere”, au explicat surse de la Serviciul Vamal.

Totodată, instituția menționează că „nu au fost operate modificări și în ceea ce privește lista actelor necesare sau modalitatea de realizare a controlului la momentul autorizării”.

Diferența constă doar în faptul că cererea va fi depusă electronic și, respectiv, actul permisiv va fi eliberat de asemenea în format electronic”, indică Serviciul Vamal al Republicii Moldova.