Termenul de implementare a programului “START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” urmează să fie extins cu trei ani, adică până la sfârșitul anului 2023. Un proiect în acest sens a fost, deja, expediat Guvernului pentru examinare, potrivit bizlaw.md

Totodată, autoritățile planifică să modifice și unele criterii de eligibilitate. De exemplu, în program ar putea admise companiile fondate cu cel mult doi ani în urmă, nu doar cele cu vârsta de până la un an, cum este în prezent. Modificarea va oferi posibilitatea unui număr mai mare de tineri să beneficieze de suport financiar în faza lansării și dezvoltării afacerii.

De asemenea, se propune excluderea din activităţile neeligibile de finanţare în cadrul Programului a activităţilor din domeniul alimentaţiei publice, întrucât se atestă un număr mare de aplicații depuse de tineri care desfățoară astfel de activități. Autorii proiectului spun că susținerea acestui domeniu prin intermediul Programului va spori creșterea impactului socio-economic, prin stimularea preluării şi aplicării bunelor practici în economie, crearea locurilor de muncă, sporirea volumului de investiţii în economie.

Implementarea Programului va genera pentru următorii trei ani cheltuieli suplimentare la bugetul de stat în valoare de 60 milioane lei. Pentru anul 2021, în Legea bugetului de stat sunt prevăzuți în acest sens 20 milioane lei. Totodată, în Cadrul bugetar pe termen mediu pe perioada 2021-2023 şi în Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat au fost preconizate mijloace financiare pentru implementarea proiectului în sumă de 20 milioane lei anual.

Autoritățile spun că programului ”START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” s-a dovedit a fi un instrument guvernamental eficient de dezvoltare a antreprenoriatului în rândul tinerilor. Impactul s-a resimțit prin:

  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor;
  • efectul pozitiv rezultat din susținerea financiară a tinerilor pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri, cu accent sporit pe afacerile inovative care sunt alineate sau ar putea contribui la dezvoltarea durabilă;
  • creșterea numărului întreprinderilor active și a locurilor de muncă în zonele rurale, precum și menținerea tinerilor în țară.