Angajatorul este obligat să acorde gratuit lucrătorilor echipamente individuale de protecție. Totodată, înainte de a-l alege, angajatorului trebuie să evalueze dacă echipamentul pe care intenționează să îl folosească corecpunde tuturor cerințelor stabilite. În același timp, în cadrul unității se pun la dispoziție informațiile indispensabile privind fiecare tip de echipament individual de protecție.

În Monitorul Oficial din 15 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 906 din 16 decembrie 2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Cerințe stabilesc normele privind securitatea și sănătatea pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor respective la locul de muncă, care este purtat sau ținut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea și sănătatea, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat în acest scop.

Echipamentele individale de protecție trebuie să îndeplinească anumite cerințe:

- să fie adecvate pentru riscurile implicate, fără ca să prezinte vreun pericol în sine;
- să corespundă condițiilor existente la locul de muncă;
- să se țină cont de cerințele ergonomice și de starea sănătății lucrătorului, precum să se potrivească perfect persoanei care îl poartă, după orice ajustare necesară.

De asemenea, atunci când prezența unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente, acestea trebuie să fie compatibile și eficiente împotriva riscurilor respective.

Lista neexhaustivă a tipurilor de echipamente individuale conține echipamente pentru protecția capului, auzului, protecția ochilor și a feței, aparatului respirator, pentru protecția picioarelor și a gambelor, de securitate împotriva alunecării etc.

De asemenea, documentul conține și o listă a activităților și sectoarelor care pot necesita utilizarea de echipamente individuale de protecție, cum ar fi:

- construcții de clădiri, lucrări miniere, lucrări de construcție /întrețiere a infrastructurii, industria fierului și a oțelului, lucrări în abatoare, industria forestieră, cioplirea pietrei etc.

Prevederile Hotărârii intră în vigoare la expirarea a șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv, la 15 iulie 2021.

Monitorul Fiscal