Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Programul voluntar de conformitate fiscală pentru anul 2021, elaborat în baza rezultatelor administrării fiscale în perioada 2019-2020 și în baza analizei riscurilor de neconcordanță fiscală. Spre deosebire de anul trecut, industria construcțiilor a fost exclusă de pe lista zonelor cu un risc crescut de incoerență fiscală, dar au fost incluse trei noi domenii.

În general, în 2021, 8 domenii ale economiei naționale sunt incluse în domeniul vizual al SFS:

- comerț cu ridicata și cu amănuntul;
- servicii de frumusețe, îngrijire și sănătate;
- comerț electronic;
- servicii imobiliare;
- minerit;
- producție de mobilier;
- transport, întreținere și reparații auto economie;
- agricultură.

SFS indică astfel de riscuri de neconcordanță fiscală precum plata salariilor în plic, dimensiunea redusă a fondului salarial în raport cu venitul declarat, nedepunerea sau transmiterea eronată a rapoartelor, nerespectarea veniturilor reale în contabilitate, neutilizarea echipamentelor de casă cu memorie fiscală, lipsa documentelor privind originea mărfurilor.

În plus, în 2021, Serviciul Fiscal de Stat va asigura, de asemenea, o monitorizare specială a 3 sectoare:

- închirierea sau utilizarea imobilelor de către persoane fizice de la alte persoane fizice (cu înregistrarea unui contract de închiriere și plata impozitului în valoare de 7%);
- sfera jocurilor de noroc (venituri primite de persoane fizice și servicii furnizate de companii nerezidente);
- prevenirea și combaterea muncii informale și a salariilor în plicuri.

InfoMarket