La doi ani de la implementarea Acordului de constituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană /DCFTA/, ponderea exporturilor moldoveneşti în UE a atins o cotă de circa 64%.

Potrivit vicepremierului Octavian Calmâc, ministru al economiei, chiar dacă au fost diferite fluctuaţii, livrările de produse textile, produse procesate din diferite ramuri ale construcţiilor, a maşinilor şi echipamentelor, a cerealelor, a băuturilor alcoolice şi multor fructe şi legume au ca destinaţia de bază piaţa europeană. Doar în doi ani această creştere a exporturilor a fost de peste 13%, în timp ce pe alte pieţe s-a atestat o descreştere cu peste 25%.

Datele au fost prezentate la o conferinţă de totalizare – „DCFTA: 2 ani de implementare”. „Piaţa din UE este o soluţie de salvare a exporturilor din Republica Moldova, dar şi a economiei în general”, a declarat ministrul economiei.

Referindu-se la alte rezultate înregistrate, oficialul a subliniat că au fost operate modificări la cadrul legislativ, a fost redusă lista actelor permisive cu peste 25 la sută, a fost aplicat moratoriul asupra controalelor de stat şi stabilit caracterul consultativ al controalelor la întreprinderile mici şi mijlocii pe parcursul a trei ani.

În primul trimestru al anului curent, fluxul net de investiţii a constituit peste 35 de milioane de dolari şi înregistrează un ritm de creştere comparativ cu trimestrul IV al anului 2015 cu 1,1 ori. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit circa 23% din investiţiile utilizate în total pe ţară.

Vorbind despre beneficiile scontate ale DCFTA pe termen lung, specialiştii de la Ministerul Economiei au menţionat că se preconizează o creştere suplimentară a PIB-ului cu 5,4%, o îmbunătăţire relativă a balanţei comerciale a Republicii Moldova în baza creşterii exporturilor în UE cu 16%, precum şi a importurilor din UE cu 8%.

Prezent la eveniment, şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, a menţionat că implementarea DCFTA va contribui cu adevărat la consolidarea şi dezvoltarea comerţului Republicii Moldova, la crearea locurilor noi de muncă şi atragerea investiţiilor, precum şi la implementarea unui set mai larg de reforme în domeniul economic.

Prin semnarea DCFTA, parte componentă a Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, ţara şi-a asumat angajamentul de a efectua reforme în sectorul energetic şi cel al politicii comerciale cu scopul de a aduce legislaţia naţională în concordanţă cu acquis-ul comunitar.

Sursa: IPN