Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, raportul asupra PROIECTULUI de modificare a unor acte normative (Politica bugetar-fiscală pentru anul 2021), pentru prima lectură. Potrivit unui comunicat de presă al Legislativului, documentul a fost elaborat de către Guvern, ținându-se cont de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional, dar și de condițiile climaterice nefavorabile și, respectiv, de necesitatea susținerii mai multor domenii economice, sectorului agroindustrial și populației. Din cei 10 membri ai Comisiei, „PENTRU” au votat patru deputați PSRM, dar și neafiliații Alexandru Oleinic și Vladimir Andronachi.

Potrivit autorilor, proiectul reflectă soluțiile optime de racordare la condițiile existente. Documentul „conține atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale, cât și mecanisme noi de subvenționare, în vederea susținerii relansării economice”.

Majoritatea propunerilor reflectate în proiect sunt așteptate și solicitate de mediul de afaceri. Printre acestea, se numără:

– uniformizarea cotelor impozitului pe venit în vederea simplificării procesului de administrare fiscală și asigurării echității fiscale;
– majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, în special scutirii pentru persoane întreținute cu 50%;
– reducerea de la 18% la 12% a cotei impozitului pe venit pentru persoanele care activează în domeniul justiției;
– extinderea termenului de aplicare a facilităților fiscale la impozitul pe venit pentru sectorul IT;
– modificarea regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți concomitent cu aplicarea aceleiași cote a TVA pentru producția agricolă primară;
– reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HoReCa;
– extinderea Programului de rambursare a TVA până la 30 septembrie 2021 pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale;
– asigurarea concurenței loiale prin revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor importate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, prin micșorarea plafonului neimpozabil de la 200 la 100 de euro, începând cu 1 mai 2021 pentru procurările de pe platformele de comerț online;
– stabilirea cotelor accizelor pentru anii 2021-2023, astfel fiind propusă creșterea anuală la produsele din tutun cu 15%, băuturi alcoolice cu 5% și produse petroliere cu 9%;
– instituirea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă, prin subvenționarea salariilor în cazul angajării tinerilor, cetățenilor aflați peste hotare și persoanelor cu dizabilități – suma alocațiilor din bugetul de stat pentru anul 2021 pentru programul respectiv constituie 200 milioane de lei și altele.

Suplimentar, proiectul de lege conține și propuneri ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale prin:

- anularea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare;
- acordarea dreptului autorităților locale din localitățile rurale de a stabili de sine stătător în limitele de la 0,05% până la 0,4% a cotei impozitului pe bunurile imobiliare;
- acordarea competențelor de a stabili taxe locale speciale pentru prestarea serviciilor publice, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal, în mărimea și modul stabilit de autoritățile publice locale.

Proiectul de lege prevede și unele măsuri de politică salarială, propuse pentru anul 2021, în special de majorare a sporului cu caracter specific personalului medical cu 30%.

Deși Executivul anunță că proiectul a fost consultat cu autoritățile publice, asociațiile de business, patronate, sindicate și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, deputații din opoziție au atras atenția asupra mai multor ilegalități ce se conțin în document care ar putea duce la pierderi în mărime de zeci de milioane de lei pentru bugetul public național. Mai exact, este vorba despre introducerea a unei noi noțiuni în Hotărârea Guvernului pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun şi produsele conexe, care ar permite comercializarea țigaretelor de foi (cigarillos) cu aplicarea unui acciz mult mai mic decât în cazul țigărilor obișnuite. Potrivit deputaților, în cazul adoptării acestei măsuri, statul ar putea pierde zeci de milioane de lei.

Detalii: DOC // Interesele ascunse ale lui Eugeniu Nichiforciuc în proiectul Politicii bugetar-fiscale: Statul va pierde zeci de milioane de lei

La fel, susțin reprezentanții opoziției, autoritățile deschid porțile „pentru medicamente neautorizate, de proastă calitate, accesul cărora în UE este strict interzis”.

Detalii: Opoziția parlamentară scoate la iveală o altă schemă „coruptibilă” din proiectul Politicii bugetar-fiscale 2021