Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 a fost aprobat la ședința de miercuri a Guvernului. Documentul va fi transmis Parlamentului pentru examinare şi adoptare, transmite MOLDPRES.

Conform documentului, în proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 sunt prevăzute venituri în sumă de 11 144 097,3 mii lei şi cheltuieli în sumă de 11 344 097,3 mii lei, cu un deficit în sumă de 200 000,0 mii lei care urmează a fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești ce urmează să se formeze la finele anului 2020.

Proiectul de lege conţine nouă articole şi patru anexe. Acestea se referă la indicatorii generali şi sursele de finanțare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală; componența veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală; sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe cheltuieli; programele de cheltuieli ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.  

Comparativ cu suma aprobată pentru anul 2020, este prognozată majorarea veniturilor cu 2 760 705,1 mii lei sau +32,9% și a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală cu 2 960 705,1 mii lei, sau cu +35,3%.

Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu şi la alte recompense constituie circa 5 065,4 mil lei, ceea ce reprezintă o diminuare cu 139 462,2 mii lei, la nivel de 97,3% comparativ cu suma aprobată pentru 2020 sau cu 301 937,8 mii lei (+6,3%) mai mult comparativ cu suma precizată pentru anul 2020.

„Ca urmare a situației economico-financiare complicate, ce se reflectă asupra posibilităților financiare ale populației, prin derogare de la prevederile menționate, proiectul prevede păstrarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală atât în formă de contribuție procentuală (9%) la nivelul anilor 2015-2020, cât și în formă de sumă fixă (4 056 lei) la nivelul anilor 2014-2020”, indică documentul.