Potrivit proiectul politicii fiscale propuse de către Guvern și care urmează a fi dezbătut și aprobat în Parlament, toate coletele care vin de la „business la consumator” și depășesc suma de 100 de euro vor fi impozitate. Actualmente plafonul de neimpozitare este de 200 de euro.

„La articolul 28: litera h1 ) cifra „200” se substituie cu cifra „100”, este menționat în proiectul de lege. Or, la moment Articolul 28 din legea 1380/1997, litera h1, spune următoarele: „mărfurile introduse, în cadrul tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), prin intermediul trimiterilor poștale internaționale în cazul în care mărfurile nu au caracter comercial, nu depășesc limitele cantitative stabilite de legislație și valoarea intrinsecă a acestora nu depăşeşte suma de 200 de euro per expediere. Mărfuri care nu au caracter comercial sînt mărfurile care, cumulativ, prezintă un caracter ocazional, sînt destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau al familiei sale și care, prin natura sau cantitatea lor, nu sînt destinate activității comerciale sau de producție. În cazul în care mărfurile au caracter comercial, depășesc limitele cantitative stabilite de legislație sau valoarea intrinsecă a acestora depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, taxa vamală se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menționată nu micșorează valoarea impozabilă a acestora”