Parlamentul a aprobat, în prima lectură, proiectul de lege care urmărește restabilirea pentru Inspectoratul de Stat al Muncii a funcțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă.

Potrivit autorilor, modificările se încadrează în prevederile convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) la care Moldova este parte și urmărește asigurarea unui sistem integrat de inspecție a muncii.  

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.