Azi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat o ședință publică în regim online, în cadrul căreia a fost examinată solicitarea de aprobare a prețurilor reglementate a celui mai mare furnizor de gaze naturale din țară - S.A. ”Moldovagaz”.

Într-un comunicat ANRE este menționat că în rezultatul analizei materialelor prezentate de S.A. „Moldovagaz”, s-a reconfirmat existența mai multor factori care au permis modificarea prețurilor la gazele naturale furnizate consumatorilor finali. Prețurile reglementate la gazele naturale în contextul obligației de serviciu public au fost examinate prin prisma conformității cu principiile și modul de calculare stabilite în Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale (aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 678 din 22.08.2014).

 În scopul asigurării alimentării fiabile a consumatorilor finali cu gaze naturale și pentru ajustarea prețurilor la costurile reale, strict necesare pentru furnizarea gazelor naturale, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în punctele:

- de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale – 2 613 lei/1000 m3, cu 12,1% mai mic decât prețul aprobat în anul 2018;
- de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale – 2 895 lei/1000 m3, cu 9,5% mai mic decât prețul aprobat în anul 2018;
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune – 3 910 lei/1000 m3, cu 6,8% mai mic comparativ cu prețul aprobat în anul 2018;
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune – 4 018 lei/1000 m3, cu 10,7% mai mic comparativ cu anul 2018;
- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune – 4 298 lei/1000 m3, cu 12,2% mai mic decât prețul aprobat în anul 2018.