Guvernul de la Chişinău, întrunit astăzi în ședință, a aprobat decizia cu privire la instituirea Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, finanțate de Uniunea Europeană, transmite MOLDPRES.

Grup va fi constituit din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, agențiilor de dezvoltare regionale, Instituția Publică (I.P.) „Consiliul de supraveghere publică a auditului”, I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, precum și din reprezentanți delegați în calitate de observatori de către Curtea de Conturi și Centrul Național Anticorupție.

Autoritățile vizate vor desemna, în termen de 15 zile, membrii Grupului național de lucru și supleanții acestora și vor informa Ministerul Finanțelor despre persoanele desemnate. Nominalizarea reprezentanților în Grupul național de lucru se va face prin demers oficial către Ministerul Finanțelor.

Grupul național de lucru va contribui la asigurarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională în ceea ce privește managementul, auditul, controlul, recuperarea fondurilor Uniunii Europene obținute/utilizate cu iregularități, prin fraude sau corupție, precum și la prevenirea și combaterea acestor fenomene; va participa la examinarea conținutului documentelor de programare din cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională și va prezenta propuneri la acestea.

De asemenea, grupul va examina recomandările și solicitările structurilor de management ale Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională în vederea asigurării implementării acestora; va înainta propuneri privind ajustarea cadrului normativ și instituțional național la cerințele Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională și implementarea acestora în Republica Moldova; va exercita alte atribuții conform necesităților de coordonare a Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.

Conform Guvernului, Ministerul Finanțelor, în calitate de Autoritate Națională de Management, va asigura coordonarea activității Grupului național de lucru, iar I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” va efectua lucrările de secretariat ale acestuia.