Deputații au votat în lectura II proiectul de modificare a Legii Bugetului de Stat. Pentru au votat 59 de deputați din partea PSRM, PDM și Partidul „ȘOR”.

Reprezentanții Platformei DA s-au arătat nemulțumiți de faptul că președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a refuzat să supună votului amendamentele propuse de opoziție. Drept răspuns, speakerul a declarat că, în conformitate cu avizul Guvernului, amendamentele propuse nu au acoperire financiară, respectiv, în cazul votării acestora ei vor fi declarate neconstituționale.

Deputații „PRO MOLDOVA” au atras atenția Zinaidei Greceanîi că ea, dar și alți parlamentari, nu sunt judecători ai Curții Constituționale, respectiv, nu poate să se expună asupra constituționalității proiectului atâta timp cât nu există decizia Înaltei Curți.

De menționat că în urma dezbaterii în prima lectură, deputații au înaintat peste 40 de amendamente care au obținut avizele Guvernului, în conformitate cu normele constituționale.

Indicatorii generali nu au fost modificați în lectura doua. Astfel, volumul bugetului de stat pentru anul 2020 a fost diminuat la venituri – cu 649,5 mil. de lei până la 37 201,5 mil. de lei, la cheltuieli – cu 1 856,7 mil. de lei până la 53 200,9 mil. de lei. Respectiv, deficitul s-a micșorat cu 1 207, 2 mil. de lei: de la 17 206, 6 mil. de lei până la 15 999,4 mil. de lei, ceea ce constituie 7,8% din Produsul Intern Brut.

Printre factorii de bază care au determinat modificările operate sunt ajustarea indicatorilor bugetari reieșind din revizuirea prognozei principalilor indicatori macroeconomici; evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19 și a calamităților naturale; reducerea cheltuielilor pentru unele programe neprioritare; suport suplimentar pentru agricultori prin rambursarea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA); ajustarea fondurilor Asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) și Bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), inclusiv pentru majorarea ajutorului unic pentru beneficiarii de pensii de la 700 la 900 de lei.